Ik ben aangesloten bij de VVVK (licentienummer A-09-041), de beroepsvereniging van Kindertherapeuten (www.vvvk.nl). Daarnaast ben ik geregistreerd onder nummer 409034R bij de stichting RBCZ (www.rbcz.nu), het register voor beroepsbeoefenaren in de complementataire zorg.

Tevens ben ik geregistreerd bij het SCAG (www.scag.nl) onder polisnummer 11843 voor eventuele afhandeling van klachten.

Een aantal verzekeraars vergoeden dan ook geheel of een gedeelte van de sessies. Dit is ook afhankelijk van de aanvullende verzekerings-modulen. Raadpleeg uw eigen verzekeraar of het vergoed wordt. We raden u aan om altijd telefonisch contact op te nemen als het onduidelijk op de site staat.

Ik heb een zorgcontract voor het Gooi en omstreken, in deze regio vallen diverse gemeenten waaronder bijvoorbeeld Wijdemeren. Wanneer u in de gemeente Wijdemeren woonachtig bent, kunt u in aanmerking komen voor vergoeding van de zorg voor uw kind. Voorwaarde is dat er een noodzaak is voor de in te zetten jeugdzorg voor uw kind.

Voor de vraag of u in aanmerking komt voor een vergoeding, kunt u contact opnemen met de heer W. den Dulk. Consulent Jeugd, afdeling Sociaal Domein bij de gemeente Wijdemeren, bereikbaar op nummer 035-6559587.  Op basis van uw info, zal dan een besluit hierover, in de vorm van een beschikking, afgegeven worden.

Wanneer een sessie niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. In andere gevallen wordt deze sessie volledig in rekening gebracht.

Bij aanvang van de sessies dient u een behandelingsovereenkomst te ondertekenen. Hier staan de afspraken in die zijn gemaakt.