Door mijn ervaring met het werken met jonge volwassenen heb ik inmiddels mijn werkgebied uitgebreid. Ik werk dan ook veelvuldig in de leeftijdscatagorie van 12 tot 18 jaar oud.

Het geven van therapie voor deze groep jongeren is zeer doeltreffend en door de aktieve benadering zorgt het voor verandering.

Deze verandering helpt ze om weer op koers te komen en lekker in hun vel te komen zitten. Een benadering toegespitst op de jongere, waarin alle menselijke dimensies aan bod komen.

Jongeren geven ook op hun eigen-wijze aan op welke manier ze het beste geholpen kunnen worden.