De integratieve kindertherapie is de meest recent ontwikkelde vorm van psychotherapie. Het beste uit de verschillende soorten psychotherapie wordt samengesmolten tot een persoonsgerichte kindertherapie, voor kinderen van 4 tot 12 jaar oud. Integratief wil zeggen dat er gekeken wordt naar uw kind in al zijn facetten; het gedrag, het denken, de emoties, de gevoelens, het fysieke en de spirituele beleving. Een totaalbenadering toegespitst op uw kind, waarin alle menselijke dimensies aan bod komen.

Kinderen geven op hun eigen-wijze aan op welke manier ze het beste geholpen kunnen worden.